ÇOCUK PSİKİYATRİSİ VE ÇOCUK VE ERGENDE DEPRESYON

Depresyon, çocuk psikiyatrisi uzmanlarının klinik pratikte en sık karşılaştıkları psikiyatrik tablolardan bir tanesidir. Özellikle çocuk ve ergende ciddi yaşam kalitesi düşüklüğü ve akademik güçlüklere yolaçtığından ve ergenlerde intihar düşüncelerine sebebiyet verdiğinden mutlaka tedavi edilmesi gereklidir.

Depresyon çocuk ve ergenlerde kendini mutsuzluk, uyku ve iştah değişiklikleri, sinirlilik, yorgunluk,değersizlik ve suçluluk duyguları, dikkat dağınıklığı, ders başarısında düşme, enerji kaybı, bağışıklık sisteminde zayıflama, sık ağlama şeklinde kendini gösterebilir.

Özellikle ergenlik dönemindeki depresyonlar davranış bozuklukları, otoriteye karşı gelme, kendine zarar verme( örn. kollarını çizme), madde kullanma eğilimi, arkadaşlar tarafından kolayca yönlendirilme, bilgisayar bağımlılığı, içe kapanma gibi bulgularla ortaya çıkabilir ve sadece ergenliğe bağlanarak durumun atlanması veya tedavinin gecikmesi sık rastadığımız bir sorundur. Ciddi tablolar intihar girişimlerine sebep olabilir.

 

Çocuk psikiyatrisinin ilgi ve bilgi alanında olan depresyon, tedavisi mümkün bir rahatsızlıktır. Nedenler arasında biyolojik, genetik ve psikososyal faktörler sayılabilir. Depresyondaki kişilerde özellikle serotonin denen maddenin düzeyindeki azalmalar dikkat çekicidir. Tedavide terapinin yanısıra ilaç kullanımı da bu nedenle söz konusu olabilmektedir

Kişi üzerinde yoğun sıkıntı ve fonksiyonel bozukluk yarattığından depresif yakınmları olan çocuk ve ergenlerin bir çocuk psikiyatrisi uzmanından yardım almaları olası negatif sonuçların önlenmesi açısından çok önemlidir.

 

Çocuk ve Genç
Psikolojik Danışmanlık ve Psikiyatri Merkezi
Çocuk Psikiyatrisi ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu-DEHB”

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.