ÇOCUK PSİKİYATRİSİ

Çocuk Psikiyatrisi hem koruyucu ruh sağlığı, hem de tedavi alanında hizmet veren bir tıp branşıdır.
Ele aldığı konular itibariyle çocuk psikiyatrisinin ilişkili olduğu ve işbirliği içinde faaliyet gösterdiği alanlar şunlardır:

• Çocuk Psikolojisi
• Pediatri
• Pedagoji
• Psikolojik Danışma
• Sosyal Çalışma

Çocuk Psikiyatrisi, çocuğun ruh sağlığının değerlendirilmesi, koruyucu önlemlerin alınması, tanı ve tedavi (terapi ve ilaç tedavisi) aşamalarının her alanında gerekli donanıma sahip tek branş olması itibariyle çok önemli bir rol üstlenmektedir. Yakın zamana kadar ülkemizde Çocuk Psikiyatrisi olarak bilinmiyordu ve özellikle pedagog ve çocuk psikologlarıyla sıklıkla karıştırılıyordu. Ancak hem çocuk psikiyatristlerinin ülkemizde yaygınlaşması, hem de toplumun bilgi düzeyinin bu konularda artması, çocuk psikiyatrisi uzmanlarının verdikleri hizmet ve sağladıkları desteğin daha net bilinmesini sağlamıştır.

 

Aileler çocuklarının her türlü psikolojik sıkıntının her aşamasında çocuk psikiyatrisine başvurulabilirler. Sadece şiddetli durumlarda çocuk psikiyatrisine başvurulur düşüncesi yanlıştır. Erken dönemde başvurular, sağaltımı yani başvuruya sebep olan şikayete bağlı sorunun tespiti ve tedavisini hem daha kolaylaştırır hem de olası ilaç ihtiyacını azaltır.

Çocuk psikiyatristileri gerektiğinde hem medikal tedavi hem de terapi tedavisi uygulamaktadırlar.Çocuk psikiyatrisi tedavi protokollerinde sadece ilaç yazdığı ve terapi yapmadığı düşüncesi de yanlıştır. Bu kanının ortaya çıkmasının sebebi, ülkemizde çocuk psikiyatristi sayısının azlığı ve özellikle hastanelerde terapi için gereken yeterli sürenin (özellikle hasta sayısının çokluğu nedeni ile) ayrılamamasıdır.

 

Çocuk ve Genç
Psikolojik Danışmanlık ve Psikiyatri Merkezi
Çocuk Psikiyatrisi ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu-DEHB”

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.