Genel

PANDAS ( STREPTOKOK ENFEKSİYONU İLE İLGİLİ ÇOCUKLUK ÇAĞI OTOİMMUN NÖROPSİKİYATRİK BOZUKLUĞU)

PANDAS; obsesif kompulsif bozukluk veya tik bozukluğu beta hemolitik streptokok enfeksiyonu ile ilişkili olduğunda zaman verilen isimdir. Bu sıklıkla [...]

ÇOCUK VE GENÇLERDE TAKINTILAR – (OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK)

Obsesyon: Durdurulamayan, rahatsız edici, tekrarlayıcı dürtü, duygu veya düşünceler. Kompulsiyon: Tekrarlayıcı, sayma, kontrol etme ve kaçınma [...]

ÇOCUK PSİKİYATRİSİ VE ÇOCUK VE ERGENDE DEPRESYON

Depresyon, çocuk psikiyatrisi uzmanlarının klinik pratikte en sık karşılaştıkları psikiyatrik tablolardan bir tanesidir. Özellikle çocuk ve ergende [...]

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Attention Deficit-Hyperactivity Disorder (ADHD)

EHB çok iyi tanımlanmış ve uzun yıllardır bilinen bir bozukluktur. Çocuk psikiyatrisi tarafından takip edilen rahatsızlıkların başında yer [...]

ÇOCUK PSİKİYATRİSİ

Çocuk Psikiyatrisi hem koruyucu ruh sağlığı, hem de tedavi alanında hizmet veren bir tıp branşıdır. Ele aldığı konular itibariyle çocuk [...]