PANDAS ( STREPTOKOK ENFEKSİYONU İLE İLGİLİ ÇOCUKLUK ÇAĞI OTOİMMUN NÖROPSİKİYATRİK BOZUKLUĞU)

PANDAS; obsesif kompulsif bozukluk veya tik bozukluğu beta hemolitik streptokok enfeksiyonu ile ilişkili olduğunda zaman verilen isimdir. Bu sıklıkla boğaz enfeksiyonuna neden olan bir mikroptur. OKB ‘de Yaklaşım: Obsesif kompulsif bozukluk mutlaka çocuk psikiyatrisi uzmanları tarafından değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi gereken bir [...]

Read more

ÇOCUK VE GENÇLERDE TAKINTILAR – (OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK)

Obsesyon: Durdurulamayan, rahatsız edici, tekrarlayıcı dürtü, duygu veya düşünceler. Kompulsiyon: Tekrarlayıcı, sayma, kontrol etme ve kaçınma gibi [...]

ÇOCUK PSİKİYATRİSİ VE ÇOCUK VE ERGENDE DEPRESYON

Depresyon, çocuk psikiyatrisi uzmanlarının klinik pratikte en sık karşılaştıkları psikiyatrik tablolardan bir tanesidir. Özellikle çocuk ve ergende ciddi yaşam [...]

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Attention Deficit-Hyperactivity Disorder (ADHD)

EHB çok iyi tanımlanmış ve uzun yıllardır bilinen bir bozukluktur. Çocuk psikiyatrisi tarafından takip edilen rahatsızlıkların başında yer alır. Genetik [...]

ÇOCUK PSİKİYATRİSİ

Çocuk Psikiyatrisi hem koruyucu ruh sağlığı, hem de tedavi alanında hizmet veren bir tıp branşıdır. Ele aldığı konular itibariyle çocuk psikiyatrisinin [...]